kurs na instruktora techniki jazdy

 

 

Kim jest instruktor techniki jazdy?

Instruktor techniki jazdy to osoba, której praca polega na szkoleniu kierowców, dzięki czemu podnoszą oni swoje umiejętności za kierownicą.

Instruktor techniki jazdy m.in. uczy, jak:

 • radzić sobie w trudnych, nieoczekiwanych sytuacjach na drodze,
 • unikać poślizgów,
 • omijać przeszkody na drodze,
 • świadomie unikać niebezpiecznych sytuacji spowodowanych przez złe warunki drogowe oraz błędy innych użytkowników dróg,
 • zwiększyć ergonomię jazdy.

 

 

 

Dla kogo jest kurs na instruktora techniki jazdy?

Kurs na instruktora techniki jazdy jest dla osób, które:

 • chcą zdobyć lub poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe,
 • pasjonują się motoryzacją,
 • chcą realnie wpływać na poziom i technikę jazdy kierowców w ruchu drogowym,
 • lubią pracować z ludźmi.

 

 

Co jest celem kursu?

Celem kursu jest rzetelne przygotowanie do pracy w charakterze instruktora techniki jazdy. Uczymy z naciskiem na praktykę. Gruntownie przygotowujemy do egzaminu pozwalającego uzyskać uprawnienia instruktora techniki jazdy.

 

 

W jaki sposób szkolimy?

Instruktor techniki jazdy to zawód bazujący na bardzo specjalistycznych umiejętnościach, dlatego kurs prowadzony jest z dużym naciskiem na praktyczny aspekt pracy. Szkolenia prowadzą doświadczeni instruktorzy. W czasie zajęć omawiamy konkretne przykłady mogące wydarzyć się podczas Waszej przyszłej pracy.

Kurs ma kompleksowy charakter. Składa się z bogatej w merytorykę części teoretycznej oraz z części praktycznej przeprowadzonej na profesjonalnym obiekcie. Zadania praktyczne odbywają się głównie na specjalnych płytach poślizgowych imitujących oblodzoną nawierzchnię, natomiast z kat. A na torze szosowym, urozmaiconym poprzez zakręty o różnym kącie nachylenia, kierunku.

Podczas zajęć omawiamy pytania egzaminacyjne z poprzednich lat. Dzięki temu kursant dokładnie wie, na co zwracać uwagę w trakcie przygotowań do egzaminu na instruktora techniki jazdy.

 

Zobacz program kursu na instruktora techniki jazdy.

 

 

Jakie muszę spełnić wymagania, aby przystąpić do kursu na instruktora techniki jazdy?

Aby przystąpić do kursu musisz:

 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiadać co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez co najmniej 1 rok prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć.

 

 

Egzamin

Po ukończeniu kursu, aby przystąpić do egzaminu w urzędzie wojewódzkim, będziesz musiał przedłożyć m in.:

 • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,
 • ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,
 • oświadczenie, że nie byleś skazany wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

 

Egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych jest przeprowadzany przez komisję powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu.


Sprawdź plan sesji egzaminacyjnych dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy.
Więcej informacji znajdziesz tu.

 

 

Cena i czas trwania kursu

Zakres uprawnień Czas trwania Cennik
Kurs podstawowy w zakresie kat. A 65 godzin (teoria)
46 godz. (praktyka)
9 990 zł
Kurs podstawowy w zakresie kat. B, BE, C, CE, D, DE 64 godz. (teoria)
24 godz. (praktyka)
kat. B – 5 990 zł
kat. C, D – 6 490 zł
Kurs uzupełniający dla osób posiadających uprawnienia ITJ
w zakresie kat. A dla kat. B, BE, C, CE, D, DE
4 godz. (teoria)
24 godz. (praktyka)
kat. B – 3 590 zł
kat. C, D – 4 290 zł
Kurs uzupełniający dla osób posiadających uprawnienia ITJ
w zakresie kat. B, BE, C, CE, D, DE dla kat. A
5 godz. (teoria)
46 godz. (praktyka)
7 990 zł
Kurs uzupełniający dla osób posiadających uprawnienia ITJ
w zakresie kat. B,BE,C,CE,D,DE dla kat. B,BE,C,CE,D,DE
1 godz. (teoria)
14 godz. (praktyka)
2 550 zł

Uwaga! Warunkiem ukończenia kursu jest udział we wszystkich zajęciach.

 

 Cena obejmuje:

 • udział w zajęciach,
 • bogaty pakiet materiałów dydaktycznych,
 • katalog przykładowych pytań egzaminacyjnych,
 • bufet kawowy,
 • obiad w dniu zajęć praktycznych.

 

Płatności za kurs można dokonać:

 • na miejscu kartą lub gotówką,
 • przelewem na nr konta 68 1090 2590 0000 0001 3080 9869
  Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk

 

Start najbliższego kursu

Z uwagi na specyfikę szkolenia prosimy o kontakt indywidualny z Biurem Obsługi Klienta.

 

Zapisy i dodatkowe informacje

Biuro Obsługi Klienta
tel. 514 059 522
biuro@autodrompomorze.pl

 

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy


Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej udziału w szkoleniu organizowanym przez Pomorski Ośrodek ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej jako PORD) jest uiszczenie 100% opłaty za szkolenie. W chwili wpływu całej kwoty za szkolenie dochodzi do zwarcia umowy pomiędzy Zleceniodawcą a PORD. Wpłatę za szkolenie uiszcza się przelewem na rachunek bankowy dostępny w zakładce KONTAKT dokonując zakupu  bezpośrednio w kasie w Biurze ODTJ Autodrom Pomorze w Pszczółkach.

 

ODTJ Autodrom Pomorze zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku zbyt małej liczby osób zapisanych na dany termin.