Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
i przewożących wartości pieniężne

 

 

Co to jest pojazd uprzywilejowany i przewożący wartości pieniężne?

Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy m.in.:

 • jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 • zespołu ratownictwa medycznego,
 • Policji,
 • Straży Granicznej,
 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • straży gminnych (miejskich),
 • Inspekcji Transportu Drogowego.

Pojazdami przewożącymi wartości pieniężne są bankowozy.

 

pojazd uprzywilejowany podczas kuru

 

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs skierowany jest do osób zamierzających podjąć pracę związaną z prowadzeniem pojazdu uprzywilejowanego i/lub pojazdu przewożącego wartości pieniężne.

 

 

Jaki powinienem wybrać kurs – podstawowy czy uzupełniający?

Jeżeli dopiero zaczynasz pracę jako kierowca pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne zawsze zaczynasz od kursu podstawowego na wybraną kategorię (kat. A, B, C lub D).

Jeżeli potrzebujesz poszerzyć swoje kompetencje o inną kategorię, wybierz kurs uzupełniający.

 

 

Co jest celem szkolenia?

Celem kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne jest:

 • przygotowanie kierującego pojazdem do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze
 • pokazanie kierującemu granic, których przekroczenie sprawia, że panowanie nad pojazdem przestaje być możliwe,
 • gruntownego przygotowania do wymagającej i odpowiedzialnej pracy kierowcy,
 • rzetelnie przygotowanie do egzaminu pozwalającego uzyskać zaświadczenie.

 

 

W jaki sposób szkolimy?

Kurs prowadzony jest z dużym naciskiem na praktyczny aspekt pracy jako kierowca pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne. Szkolenia przeprowadzają doświadczeni instruktorzy techniki jazdy. W czasie zajęć omawiamy konkretne przykłady mogące mieć miejsce w ruchu drogowym.

Zadania praktyczne odbywają się na specjalnych płytach poślizgowych imitujących, między innymi, oblodzoną nawierzchnię. Co ważne, szkolimy na pojazdach, nie w symulatorach. Ćwiczenia wykonywane w pojazdach najlepiej przygotowują do pracy jako kierowca.

Szkolenie  odbywa się na pojazdach ODTJ Autodrom Pomorze, w których istnieje możliwość wyłączenia systemów bezpieczeństwa (np. ABS). Dzięki temu kierowca ma możliwość przekonania się, jak zachowuje się auto, gdy zawodzą systemy.

 

 

Ile trwa kurs?

Kursy podstawowe realizujemy wyłącznie w formule dwudniowej (kat. A – w formule trzydniowej).

Kursy uzupełniające kat. B, C, D mają w programie mniej teorii, co pozwala nam na ograniczenie ich do jednego dnia (z przyczyn organizacyjnych niekiedy są to jednak dwa dni, w zależności od kursu/terminu).

 

 

Czy szkolenie podstawowe można odbyć w jeden dzień?

Nie, nie można. Program kursu jest rozbudowany (12,5 godzin zegarowych + czas na egzamin). Tylko dwudniowy tryb szkolenia podstawowego (trzydniowy dla kat. A) daje możliwość nabycia i utrwalenia nowych umiejętności. 

Z uwagi na to, że praca kierowcy pojazdu uprzywilejowanego i przewożącego wartości pieniężne jest bardzo odpowiedzialna, proces nauki powinien być rozbity na dwa dni (trzy dla kat. A). Tylko w takim przypadku osoba szkolona jest w stanie odpowiednio skupić się na wykonywanych ćwiczeniach, co korzystnie przekłada się na jej umiejętność prowadzenia pojazdu. Tryb dwudniowy sprzyja również ugruntowaniu wiedzy kursanta. Owocuje to podczas egzaminu i, oczywiście, w pracy jako kierowca.

 

Program

Kurs podstawowy:

1) zajęcia teoretyczne w zakresie:

a) nauki podstaw techniki jazdy i taktyki jazdy w warunkach specjalnych,

b) przepisów ruchu drogowego,

c) problematyki: wypadków drogowych, psychologii transportu, prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w tym zakresie;

2) zajęcia praktyczne z techniki i taktyki jazdy w warunkach specjalnych;

3) egzamin końcowy.

 

Kurs uzupełniający:

1) zajęcia teoretyczne i praktyczne uzupełniające wiedzę i umiejętności w zakresie właściwym dla danej kategorii prawa jazdy;

2) egzamin końcowy.

 

Egzamin

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym. Egzamin odbywa się w dniu szkolenia w ODTJ Autodrom Pomorze. Cechuje nas 100% zdawalności.

 

Zaświadczenie

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wydawane jest zaświadczenie. Zaświadczenie jest ważne bezterminowo.

 

Korzyści

Co zyskujesz, zapisując się na kurs?

 • nowe kwalifikacje zdobyte w miejscu specjalizującym się w tematyce bezpiecznego wykonywania manewrów,
 • gwarancję przeprowadzenia kursu zgodnie z przepisami,
 • gruntowne przygotowanie do pracy w charakterze osoby kierującej pojazdem uprzywilejowanym i przewożącym pojazdy pieniężne,
 • zajęcia z wykorzystaniem symulatora dachowania, symulatora zderzeń, refleksomierza, alkogogli i narkogogli,
 • wiedzę od instruktorów z praktycznym doświadczeniem,
 • wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami kursu,
 • zajęcia prowadzone w atmosferze sprzyjającej nauce.

 

 

Cena i ilość godzin

Zakres uprawnień Czas trwania Cena
Kurs podstawowy w zakresie kat. A 6 godz. (teoria)
18 godz. (praktyka)
2600 zł
Kurs podstawowy w zakresie kat. B, C lub D 6 godz. (teoria)
8 godz. (praktyka)
kat. B – 990 zł
kat. C, D – 1090 zł
Kurs uzupełniający dla osób posiadających zezwolenie w zakresie prawo jazdy kat. A dla rozszerzenia o kat. B, C lub D 3 godz. (teoria)
8 godz. (praktyka)
kat. B – 890 zł
kat. C, D – 990 zł
Kurs uzupełniający dla osób posiadających zezwolenie w zakresie prawo jazdy kat. B, C lub D dla rozszerzenia o kat.  A 3 godz. (teoria)
18 godz. (praktyka)
2400 zł
Kurs uzupełniający dla osób posiadających zezwolenie w zakresie prawo jazdy kat. B, C lub D dla rozszerzenia o kat. B, C lub D. 3 godz. (teoria)
8 godz. (praktyka)
kat. B – 890 zł
kat. C, D – 990 zł

Uwaga! Warunkiem ukończenia kursu jest udział we wszystkich zajęciach. 

 

Cena obejmuje:

 • udział w zajęciach
 • egzamin
 • bufet kawowy
 • obiad w dniu zajęć praktycznych

 

Płatność za szkolenie można dokonać:

 • na miejscu kartą lub gotówką
 • przelewem na nr konta 68 1090 2590 0000 0001 3080 9869 (Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk)

 

Terminy kursów (kat. B i C):

 • 21 (teoria) i 25 CZERWCA  (praktyka i egzamin) 
 • 3 (teoria) i 4 LIPCA (praktyka i egzamin) 
 • 3 (teoria) i 11 LIPCA (praktyka i egzamin) 

 

Zapisy i dodatkowe informacje

Biuro Obsługi Klienta
tel. 514 059 522
biuro@autodrompomorze.pl

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy

pojazd uprzywilejowany podczas kuru 

Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej udziału w szkoleniu organizowanym przez Pomorski Ośrodek ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej jako PORD) jest uiszczenie 100% opłaty za szkolenie. W chwili wpływu całej kwoty za szkolenie dochodzi do zwarcia umowy pomiędzy Zleceniodawcą a PORD. Wpłatę za szkolenie uiszcza się przelewem na rachunek bankowy dostępny w zakładce KONTAKT dokonując zakupu  bezpośrednio w kasie w Biurze ODTJ Autodrom Pomorze w Pszczółkach.

ODTJ Autodrom Pomorze zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku zbyt małej liczby osób zapisanych na dany termin.