Jazda w warunkach specjalnych

Zapraszamy do współpracy ośrodki organizujące szkolenia dla kierowców zawodowych:
– Kwalifikację wstępną,
Kwalifikację wstępną przyspieszoną,
– Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy,
w zakresie bloku programowego C1, C1+E, C, C+E oraz D1, D1+E, D, D+E.

Oferujemy współpracę w zakresie organizowania zajęć z zakresu jazdy w warunkach specjalnych, będących obowiązkową lub opcjonalną częścią ww. szkoleń.

Zapewniamy:
– wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę instruktorów techniki jazdy,
– infrastrukturę (nawadniane płyty poślizgowe: prostokątną oraz pierścienną),
– pojazd spełniający wymagania § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U.  nr 53 poz. 314 z 2010 r.) z późniejszymi zmianami;

 

 

Wymiar godzin szkolenia jazdy w warunkach specjalnych:
– Kwalifikacja wstępna – 4 godziny (kat C i D cena 800 zł za 1 osobę)
– Kwalifikacja wstępna przyspieszona – 2 godziny (kat C i D cena 400 zł za 1 osobę)
– Szkolenie okresowe – 3,5 godziny (kat C: 770 zł/1 os, kat D: 870 zł/1 os).