Jazda w warunkach specjalnych

Zapraszamy do współpracy ośrodki organizujące szkolenia dla kierowców zawodowych:
– Kwalifikację wstępną,
Kwalifikację wstępną przyspieszoną,
– Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy,
w zakresie bloku programowego C1, C1+E, C, C+E oraz D1, D1+E, D, D+E.

Oferujemy współpracę w zakresie organizowania zajęć z zakresu jazdy w warunkach specjalnych, będących obowiązkową lub opcjonalną częścią ww. szkoleń.

Zapewniamy:
– wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę instruktorów techniki jazdy,
– infrastrukturę (nawadniane płyty poślizgowe: prostokątną oraz pierścienną),
– pojazd spełniający wymagania § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U.  nr 53 poz. 314 z 2010 r.) z późniejszymi zmianami;

 

Aktualny cennik:

 

Kwalifikacja wstępna (4 godziny) – kat. C – 1120 zł/1 os.; kat D – 1300 zł/1 os.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona (2 godziny) – kat C – 560 zł/1 os.; kat. D – 650 zł/1 os.

Szkolenie okresowe (3,5 godziny) – kat C – 1100 zł/1 os; kat D – 1250 zł/1 os.

 

 

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy, Dz.U. 2022 poz. 739