Jazda w warunkach specjalnych

Zapraszamy do współpracy ośrodki organizujące szkolenia dla kierowców zawodowych:
– Kwalifikację wstępną,
Kwalifikację wstępną przyspieszoną,
– Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy,
w zakresie bloku programowego C1, C1+E, C, C+E oraz D1, D1+E, D, D+E.

Oferujemy współpracę w zakresie organizowania zajęć z zakresu jazdy w warunkach specjalnych, będących obowiązkową lub opcjonalną częścią ww. szkoleń.

Zapewniamy:
– wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę instruktorów techniki jazdy,
– infrastrukturę (nawadniane płyty poślizgowe: prostokątną oraz pierścienną),
– pojazd spełniający wymagania § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U.  nr 53 poz. 314 z 2010 r.) z późniejszymi zmianami;

 

Cennik:

– Kwalifikacja wstępna – 4 godziny (kat C i D cena 880 zł za 1 osobę)
– Kwalifikacja wstępna przyspieszona – 2 godziny (kat C i D cena 440 zł za 1 osobę)
– Szkolenie okresowe – 3,5 godziny (kat C: 850 zł/1 os, kat D: 960 zł/1 os).

 

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy, Dz.U. 2022 poz. 739