Jazda w warunkach specjalnych

Zapraszamy do współpracy ośrodki organizujące szkolenia dla kierowców zawodowych – Kwalifikację wstępną bądź Kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego C1, C1+E, C, C+E.

Oferujemy współpracę w zakresie organizowania zajęć z zakresu jazdy w warunkach specjalnych, będących obowiązkową częścią ww. szkoleń.

Udostępniamy:

– wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę instruktorów techniki jazdy
– infrastrukturę (nawadniane płyty poślizgowe: prostokątną oraz pierścienną),
– pojazd spełniający wymagania § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U.  nr 53 poz. 314 z 2010 r.).
Wymiar godzin szkolenia jazdy w warunkach specjalnych:

Kwalifikacja wstępna – 4 godziny

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – 2 godziny


.Obsługa Klienta – OSK:

tel. 514 059 524

e-mail: szkolenia@autodrompomorze.pl

Cennik

Rodzaj szkolenia Czas trwania Cena
     
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej 4 godz. (praktyka) 760 zł
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej 2 godz. (praktyka) 380 zł

.