ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO OBIEKCIE PRZEZ OSOBY FOTOGRAFUJĄCE/NAGRYWAJĄCE wydarzenia na torze ODTJ AUTODROM POMORZE

 

1. Osoba fotografująca lub nagrywająca film zobowiązana jest do:

a) uzyskania zgody Najemcy oraz Wynajmującego;
b) rejestracji w recepcji;
c) poruszania się po obiekcie w kamizelce odblaskowej*
d) posiadania przez cały czas eventu założonej na ręce opaski kolorowej nadanej w recepcji;
e) zachowania należytej ostrożności w czasie przebywania w obrębie toru a szczególnie w trakcie przekraczania nitki toru w celu zajęcia innego miejsca;
f) stosowania się do poleceń wydawanych przez obsługę obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na obiekcie

2. Niestosowanie się do powyższych zasad skutkować będzie zakazem wkraczania w obrębie toru.

3. Każda osoba fotografująca lub filmująca wydarzenie odbywające się w ODTJ Autodrom Pomorze robi to na własną odpowiedzialność i ryzyko.

ODTJ Autodrom Pomorze nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty materialne oraz obrażenia fizyczne poniesione wskutek niestosowania się do powyższych zasad lub nieszczęśliwego wypadku.

*w przypadku braku własnej kamizelki zapraszamy do zakupu kamizelek dostępnych w recepcji w cenie 10 zł.