bon4Szukasz pomysłu na prezent? Zrób miłą niespodziankę bliskiej osobie i kup

VOUCHER

do wykorzystania na dowolne usługi w ODTJ Autodrom Pomorze.

Vouchery do nabycia w:

ODTJ Autodrom Pomorze, Pszczółki, ul. Żuławska 5.

Płatność:

gotówką, kartą lub przelewem na numer rachunku: 68109025900000000130809869

Regulamin sprzedaży i obrotu voucherami w ODTJ Autodrom Pomorze (ODTJ)

1.Sprzedaż voucherów odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi ODTJ, osobiście lub przez e-mail.

2. Voucher można wykupić na usługi szkoleniowe oraz wynajem toru na przejazd własnym autem.

3. W przypadku wykupienia kilku usług lub godzin szkolenia, na każdą usługę/godzinę wydaje  się osobny voucher.

4. Voucher jest dokumentem upoważniającym Posiadacza do skorzystania z usługi na nim opisanej, w terminie ważności vouchera.

5. Za voucher można zapłacić przelewem, kartą i gotówką.

6. Vouchery opłacone gotówką i kartą Klient odbiera w Biurze w momencie uiszczenia płatności.

7. Vouchery opłacone przelewem są wydawane lub przesyłane e-mailem osobie dokonującej za nie płatności po zaksięgowaniu przelewu.

Aby otrzymać skan vouchera na adres e-mail,  osoba dokonująca wpłaty wysyła takie zapotrzebowanie na adres biuro@autodrompomorze.pl.

8. Celem realizacji vouchera jego Posiadacz dokonuje  rezerwacji terminu e-mailem w Biurze Obsługi ODTJ podając nr vouchera, nie później niż na 14 dni przed upływem ważności vouchera. Posiadacz jest uprawniony do zmiany terminu realizacji usługi najpóźniej trzy dni robocze przed ustalonym terminem wyłącznie w okresie ważności vouchera, poprzez  wysłanie powiadomienia drogą e-mailową. W przypadku nie stawienia się na szkoleniu lub nie odwołania terminu realizacji usługi albo jego zmiany z naruszeniem powyższego zapisu, voucher uważa się za zrealizowany.

9. W przypadku voucherów wystawionych z konkretną datą realizacji usługi ( co stosuje się wobec usługi Skid Training) nie ma możliwości wykorzystania vouchera w  innym terminie.

10. W przypadku voucherów na szkolenie z doskonalenia techniki jazdy motocyklem ich wykorzystanie uzależnione jest od oceny warunków atmosferycznych (m.in. temperatura nawierzchni, powietrza, opady), której dokonują pracownicy ODTJ Autodrom Pomorze, kierując się względami bezpieczeństwa osób i odpowiedzialnością za mienie.

11. Warunkiem do realizacji przez ODTJ usługi wskazanej na voucherze jest dokonanie przez Posiadacza zwrotu oryginału lub skanu vouchera.

12. Oryginał wykorzystanego vouchera pozostaje w Biurze ODTJ.

13. Zwroty wpłat za przeterminowane i niewykorzystane vouchery nie przysługują.

Szczegóły:  biuro@autodrompomorze.pl

tel. 514-059-522