.

Dla tych, którzy chcą zdobyć nowe uprawnienia, otwieramy Kurs na instruktora techniki jazdy. Szkolenie rozpoczyna się 21 kwietnia 2023 r.

 

Dla kogo jest ten kurs?

 • dla osób, które chcą zdobyć lub poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe,
 • dla osób, które pasjonują się motoryzacją,
 • dla osób, które lubią pracować z ludźmi.

 

Co jest celem szkolenia?

Celem kursu jest rzetelne przygotowanie do pracy w charakterze instruktora techniki jazdy. Uczymy z naciskiem na praktykę.  Przygotowujemy do egzaminu pozwalającego uzyskać uprawnienia instruktora techniki jazdy.

 

W jaki sposób szkolimy?

Kurs ma charakter kompleksowy, składa się z części teoretycznej, bogatej w merytorykę oraz z części praktycznej przeprowadzonej na profesjonalnym obiekcie. Zajęcia prowadzone są przez praktyków.

 

Jak wygląda program szkolenia?

Kurs składa się z trzech głównych bloków tematycznych:

 1. Dydaktyka dorosłych
  – komunikacja interpersonalna – wybrane zagadnienia
  – dydaktyka dorosłych – wybrane zagadnienia
  – proces kształcenia
  – metody nauczania dorosłych

 

 1. Doskonalenie techniki jazdy pojazdem kategorii B lub C
  – ogólne wiadomości z zakresu techniki jazdy pojazdem
  – kierowanie pojazdem po wyznaczonej trasie – slalomy
  – hamowanie na prostym odcinku i na łuku drogi
  – hamowanie pojazdem na prostym odcinku i na łuku drogi w czasie pokonywania wyznaczonej trasy na torze szkoleniowym
  – wyprowadzanie pojazdu z poślizgu w warunkach symulowanych na płycie poślizgowej

 

 1. Kształcenie umiejętności metodycznych instruktora techniki jazdy
  – przygotowanie konspektu zajęć
  – realizacja i omówienie zajęć dydaktycznych

 

 

Jakie muszę spełnić wymagania, aby zostać instruktorem techniki jazdy?

Instruktor techniki jazdy to zawód bazujący na bardzo specjalistycznych umiejętnościach. Dlatego, aby przystąpić do kursu, musisz:

 

 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie
 • posiadać co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez co najmniej 1 rok prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć
 • posiadać ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy
 • posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy
 • nie być skazanym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

 

Potem wystarczy ukończyć kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy oraz złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Ministra Infrastruktury.

 

 

Jak długo trwa kurs?

Kurs podstawowy na instruktora techniki jazdy kat. B lub C trwa 88 godzin.
Kurs uzupełniający kat. B lub C trwa 28 godzin.

Zobacz szczegółowy harmonogram.

 

Jaki jest koszt?

Kurs na instruktora techniki jazdy kat. B – 5990 zł
Kurs na instruktora techniki jazdy kat. C  – 6490 zł
Kurs uzupełniający kat. B – 3590 zł
Kurs uzupełniający kat. C – 4290 zł

 

Zapisy

Zapisów można dokonywać w Biurze Obsługi Klienta (tel. 514-059-522, biuro@autodrompomorze.pl)

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Uwaga!
Ilość miejsc jest ograniczona (maks. 12 osób).

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:
tel. 514-059-522
biuro@autodrompomorze.pl