Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne

Celem kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne jest przygotowanie kierującego pojazdem do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze oraz pokazanie mu granic, których przekroczenie sprawia, że panowanie nad pojazdem przestaje być możliwe.

Kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi / przewożących wartości pieniężne jest prowadzony w zakresie kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii:
1) A1, A2 i A;
2) B1, B i B+E;
3) C1, C1+E, C, C+E;
4) D1, D1+E, D i D+E.
W przypadku rozszerzania zakresu posiadanego zezwolenia zainteresowana osoba uczestniczy jedynie w odpowiednim kursie uzupełniającym.

Czas trwania:

2-3 dni w zależności od kategorii uprawnień. Ilości godzin teoretycznych i praktycznych podane są w cenniku (poniżej).

Program szkolenia:

Kurs podstawowy:

1) zajęcia teoretyczne w zakresie:
a) nauki podstaw techniki jazdy i taktyki jazdy w warunkach specjalnych,
b) przepisów ruchu drogowego,
c) problematyki:
– wypadków drogowych,
– psychologii transportu
– prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w tym zakresie;
2) zajęcia praktyczne z techniki i taktyki jazdy w warunkach specjalnych;
3) egzamin końcowy.

Kurs uzupełniający:

1) zajęcia teoretyczne i praktyczne uzupełniające wiedzę i umiejętności w zakresie właściwym dla danej kategorii prawa jazdy;
2) egzamin końcowy.

Osoba, która złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Cennik i ilości godzin:

Zakres uprawnień Czas trwania Cena
Kurs podstawowy w zakresie kat. A1, A2, A 6 godz. (teoria) 18 godz. (praktyka) 1500 zł
Kurs podstawowy w zakresie kat. B1,B,i BE,C1,C1E,C,CE lub D1,D1E,D,DE 6 godz. (teoria) 8 godz. (praktyka) B-990 zł C, D-1090 zł
Kurs uzupełniający dla osób posiadających zezwolenie w zakresie prawo jazdy kat. A1, A2, A dla rozszerzenia o kat. B1,B,i BE,C1,C1E,C,CE lub D1,D1E,D,DE 3 godz. (teoria) 8 godz. (praktyka) B – 890 zł C, D – 990 zł
Kurs uzupełniający dla osób posiadających zezwolenie w zakresie prawo jazdy kat. B1,B,i BE,C1,C1E,C,CE lub D1,D1E,D,DE dla rozszerzenia o kat. A1, A2, A 3 godz. (teoria) 18 godz. (praktyka) 1 200 zł
Kurs uzupełniający dla osób posiadających zezwolenie w zakresie prawo jazdy kat. B1,B,i BE,C1,C1E,C,CE lub D1,D1E,D,DE dla rozszerzenia o kat. B1,B,i BE,C1,C1E,C,CE lub D1,D1E,D,DE 3 godz. (teoria) 8 godz. (praktyka) B – 890 zł C, D – 990 zł

Najbliższy termin: 6 grudnia 2020

Zapisy w Biurze Obsługi Klienta

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (poz. 603 z 2013 r.)

Rozdział 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 z późn. zm.)

Warunkiem ukończenia kursu jest udział we wszystkich zajęciach.