Cennik szkoleń

* szczegółowa oferta szkoleń dla motocyklistów znajduje się tutaj

Nazwa szkolenia Czas trwania Cena netto*
Bezpieczna flota szkolenie I lub II stopnia
(samochód firmy)
około 5-6 godz. (wykład + praktyka) od 370 zł/os (cena zależy od ilości uczestników)
Bezpieczna flota szkolenie I lub II stopnia
(samochód ODTJ)
około 5-6 godz. (wykład + praktyka) od 470 zł/os (cena zależy od ilości uczestników)

Szkolenie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne

Zakres uprawnień Czas trwania Cena
Kurs podstawowy w zakresie kat. A1, A2, A 6 godz. (teoria) 18 godz. (praktyka) 1500 zł
Kurs podstawowy w zakresie kat. B1,B,i BE,C1,C1E,C,CE lub D1,D1E,D,DE 6 godz. (teoria) 8 godz. (praktyka) B-990 zł C, D-1090 zł
Kurs uzupełniający dla osób posiadających zezwolenie w zakresie prawo jazdy kat. A1, A2, A dla rozszerzenia o kat. B1,B,i BE,C1,C1E,C,CE lub D1,D1E,D,DE 3 godz. (teoria) 8 godz. (praktyka) B – 890 zł C, D – 990 zł
Kurs uzupełniający dla osób posiadających zezwolenie w zakresie prawo jazdy kat. B1,B,i BE,C1,C1E,C,CE lub D1,D1E,D,DE dla rozszerzenia o kat. A1, A2, A 3 godz. (teoria) 18 godz. (praktyka) 1 200 zł
Kurs uzupełniający dla osób posiadających zezwolenie w zakresie prawo jazdy kat. B1,B,i BE,C1,C1E,C,CE lub D1,D1E,D,DE dla rozszerzenia o kat. B1,B,i BE,C1,C1E,C,CE lub D1,D1E,D,DE 3 godz. (teoria) 8 godz. (praktyka) B – 890 zł C, D – 990 zł

Szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej

Rodzaj szkolenia Czas trwania Cena
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej 4 godz. (praktyka) 760 zł
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej 2 godz. (praktyka) 380 zł

Szkolenie dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy

Zakres uprawnień Czas trwania Cena
Szkolenie podstawowe w zakresie kat. A 65 godzin (teoria) 46 godz. (praktyka) 9990 zł
Szkolenie podstawowe w zakresie kat. B, BE, C, CE, D, DE 64 godz. (teoria) 24 godz. (praktyka) B – 5990 zł C, D – 6490 zł
Szkolenia uzupełniające dla osób posiadających uprawnienia ITJ w zakresie kat. A, dla kat. B, BE, C, CE, D, DE 4 godz. (teoria) 24 godz. (praktyka) B – 3590 zł C, D – 4290 zł
Szkolenia uzupełniające dla osób posiadających uprawnienia ITJ w zakresie kat. B, BE, C, CE, D, DE, dla kat. A 5 godz. (teoria) 46 godz. (praktyka) 7990 zł
Szkolenia uzupełniające dla osób posiadających uprawnienia ITJ w zakresie kat. B,BE,C,CE,D,DE, dla kat. B,BE,C,CE,D,DE 1 godz. (teoria) 14 godz. (praktyka) 2550 zł

Szkolenie w zakresie techniki i taktyki jazdy dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów

Rodzaj szkolenia Czas trwania Cena
Technika i taktyka jazdy dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów – własny pojazd 5 godz. (praktyka)
+ 2 godz. (teoria)
A – 590 zł

B i C – 400 zł

Technika i taktyka jazdy dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów – pojazd ODTJ 5 godz. (praktyka)
+2 godz. (teoria)
A – 890 zł, B – 600 zł, C, C+E, D – 790 zł