26 Lis 2018

KONKURS ŚWIĄTECZNY

Od dnia 26 listopada do 20 grudnia, każdy kto zakupi szkolenie lub kurs z naszej oferty *  (płacąc gotówką, kartą, przelewem) i  wypełni formularz zgłoszeniowy konkursu (osobiście lub wyśle e- mailem), weźmie udział w losowaniu Vouchera naSzkolenie z doskonalenia techniki jazdy w nowej odsłonie” o wartości 380 zł.

*nie dotyczy szkoleń/ kursów opłacanych przez firmy ( na podstawie zleceń bądź umów)

Losowanie odbędzie się na naszym profilu FB 21 grudnia.

 

REGULAMIN KONKURSU

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Autodrom Pomorze  w Pszczółkach (czytaj dalej : „Organizator”)
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej autodrompomorze.pl .
 4. Informacje o Konkursie zostaną przekazane za pośrednictwem facebooka oraz na stronie internetowej autodrompomorze.pl .
 5. Konkurs trwa od 26 listopada do 20 grudnia 2018 roku.
 6. W losowaniu wezmą udział wypełnione formularze zgłoszeniowe, które zostaną wypisane  na miejscu w Biurze ODTJ Autodrom Pomorze w Pszczółkach lub przesłane na adres e-mailowy biuro@autdrompomorze.pl .
 7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 21 grudnia 2018r.
 8. Odbiór nagrody będzie możliwy osobiście w Biurze ODTJ lub zostanie przesłany  na adres e-mailowy  zwycięzcy konkursu.
 9. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są Pracownicy PORD w Gdańsku oraz ich najbliższa rodzina.
 10. Konkurs nie dotyczy szkoleń/kursów opłacanych przez firmę ( na podstawie umów i zleceń)
 • 2 Zasady i przebieg Konkursu
 1. Zadaniem uczestników konkursu jest w okresie od 26 listopada do 20 grudnia 2018r. wykupienie indywidualnego szkolenia lub kursu (dotyczy wszystkich  z oferty ODTJ) i wypełnienie  formularza zgłoszeniowego (osobiście w Biurze ODTJ  bądź e-mailem na adres  biuro@autdrompomorze.pl .
 2. Na każde wykupione szkolenie uczestnik konkursu może wypełnić jeden formularz zgłoszeniowy.
 3. Ilość szkoleń/kursów wykupiona przez jednego uczestnika jest nieograniczona.
 4. Każdy uczestnik powinien wypełnić formularz, zawierający:
  1. Imię i Nazwisko:
  2. Telefon kontaktowy:
 5. W losowaniu wezmą udział poprawnie wypełnione formularze.
 6. Losowanie odbędzie się 21  grudnia 2018r. i będzie transmitowane na żywo na profilu  facebooka ODTJ Autodrom Pomorze.
 7. Wyniki konkursu zostaną również umieszczone na stronie internetowej autodrompomorze.pl .
 • 3 Nagroda
 1. Organizatorzy uhonorują zwycięzcę konkursu voucherem na szkolenie z doskonalenia techniki jazdy w nowej odsłonie, ważnym do 31.03.2019r.
 • 4 Postanowienia końcowe
 1. Uczestnik Konkursu z chwilą dostarczenia formularza na Konkurs oświadcza, że:
 2. akceptuje niniejszy Regulamin,
 3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.);
 4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
YouTube
LinkedIn