Program (kat. B)

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć

teoretycznych

praktycznych

Psychologia

10

Metodyka nauczania

50

Prawo o ruchu drogowym

30

Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu

18

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

10

Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców

6

Technika i taktyka jazdy

2

5

Praktyka instruktorska

4

80