Jazda w warunkach specjalnych

Zapraszamy do współpracy ośrodki organizujące szkolenia dla kierowców zawodowych:
Kwalifikację wstępną lub
Kwalifikację wstępną przyspieszoną
w zakresie bloku programowego C1, C1+E, C, C+E oraz D1, D1+E, D, D+E.

Oferujemy współpracę w zakresie organizowania zajęć z zakresu jazdy w warunkach specjalnych, będących obowiązkową częścią ww. szkoleń.

Zapewniamy:
– wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę instruktorów techniki jazdy,
– infrastrukturę (nawadniane płyty poślizgowe: prostokątną oraz pierścienną),
– pojazd spełniający wymagania § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U.  nr 53 poz. 314 z 2010 r.).

Wymiar godzin szkolenia jazdy w warunkach specjalnych:
– Kwalifikacja wstępna – 4 godziny
– Kwalifikacja wstępna przyspieszona – 2 godziny

Obsługa Klienta – OSK:
tel. 514 059 524
szkolenia@autodrompomorze.pl

 

Cennik

Rodzaj szkolenia Czas trwania Cena
     
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej 4 godz. (praktyka) 800 zł
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej 2 godz. (praktyka) 400 zł

.

Zajęcia na płycie poślizgowej